Correlophus ciliatus  Guichenot , 1866
2010 d 2010 a 2010 b 2010 c
2010 e 2012 a 2012 b 2012 c
2012  h 2012  i 2012 e 2012  f
2012 d 2012 g 2012  j 2014 b
2015 c 2015 a 2017 a 2017 b
2017 c 2017 d 2018 2021 c
2021 a 2021 b 2022  c 2022 b
2022 a 2014 a 2021 d
Vybraní zajímavě zbarvení jedinci za posledních deset let . Rok se zobrazí po najetí kurzorem na fotku , poklikáním se zvětší .