Basiliscus galeritus Duméril, 1851
Mapa rozšíření B.galeritus B.galeritus - líhnutí
Mapa rozšíření B.galeritus B.galeritus - líhnutí
B.galeritus - po vylíhnutí B. galeritus -týdenní mimčo
B.galeritus - po vylíhnutí B. galeritus -týdenní mimčo
B.galeritus - roční 1,2 B. galeritus - NZ 2003
B.galeritus - roční 1,2 B. galeritus - NZ 2003
B. galeritus - samec 1998 B. galeritus - samec 1998
B. galeritus - samec 1998 B. galeritus - samec 1998
B.galeritus - samec nej. 2006 B. galeritus - samec NZ2001
B.galeritus - samec nej. 2006 B. galeritus - samec NZ2001
B. galeritus-par NZ 2004 B. galeritus - skupina samic
B. galeritus-par NZ 2004 B. galeritus - skupina samic
 B.galeritus samice 2007 B. galeritus - foto 07-08
B.galeritus samice 2007 B. galeritus - foto 07-08
Je rozšířen v nížinách podél pacifického pobřeží Kolumbie a Ekvádoru. Ve starší literatuře bylo uváděno rozšíření až do Panamy a Kostariky, což je již ale definitivně potvrzeno jako omyl ( Jay M.Savage,2002). Obývá pralesní vegetaci poblíž tekoucích i stojatých vodních ploch. Je největší druh čeledi Corytophanidae. Dle literatury dorůstají samci až 90 centimetrů . Mnou největší chovaný jedinec dorostl v teráriu 76 cm . Největší samice měla 47 cm . Stavbou těla je B.galeritus robustnější než jeho podobně veliký příbuzný B.plumifrons,a veliká pevná přilba na hlavách samců jejich mohutnost ještě umocňuje.V kresbě a zbarvení jsou dosti variabilní, převládá cihlově červenohnědá.V kresbě jsou  zastoupeny ioranžová, černá a bílá. Na některých lokalitách v přírodě je ve zbarvení B galeritus  hodně zastoupena  i barva zelená( zvláště u samic) ale v teráriu se zelené zbarvení časem přemění na hnědou. Chovám B.galeritus již asi v osmé generaci a zdá se mi že následující generace je vždy o něco pestřeji zbarvena než ta předešlá. Zelené zbarvení se však v odchovech již nikdy
nevyskytlo.Pokusy o oživení krve v minulých letech skončily neúsp
ěšně , páry  zkompletované  z  odchovaných a importovaných jedinců se mi
nepodařilo  již dále rozmnožit, takže chov již začíná vykazovat  známky imbridingu a je spíše udržovací. Navíc v odchovech ,i přes snahu  ovliv
ňovat  poměr pohlaví teplotou při inkubaci, je vždy více samců
než samic. Vliv teploty v tomto sm
ěru je ale prokazatelný , nejpříznivější poměr pohlaví mi vychází při teplotách 24 - 26  st.C. Při teplotách
k 28st.C byl pom
ěr například  i 7 ku 1.Při vyšších teplotách je i větší pravděpodobnost různých vývojových deformací či neschopnost vylíhnutí se z vajíček.( mláďata jsou sice rychleji vyvinuta, avšak
menší a slabší).Samotný chov  je vcelku bezproblémový, dostatečná velikost  terária je však určit
ě základním předpokladem úspěchu.
Dlouhou dobu jsem si myslel že dosp
ělí bazilišci  trpí nedostatkem pohybu , že jsou dlouhodobým chovem ve stejném prostředí apatičtí.
Až instalace USB kamery do terária m
ě ukázala že za nepřítomnosti  člověka jsou velice aktivní. Během mé přítomnosti v terarijní místnosti se však téměř nepohybují a sledují mojí činnost v maskovací poloze -
přitisklí  k v
ětvi.  Většinou nereagují ani na předloženou potravu. Stačí  však odejít a začnou se chovat úplně přirozeně. Tato obezřetnost  je nepřešla  ani v osmé generaci v teráriích.
Doporučuji literaturu :